Actualitzacions webcar.rent

Actualizació 4.949  

15-07-2021

Novetats a la web

 • S′ha afegit una pàgina per als clients que esperen el seu torn en una oficina o hotel puguin emplenar les seves dades personals per a agilitar el check-in.

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit l′apartat de autocheck-in per a gestionar els controls de la pàgina de autocheck-in.
 • S′ha afegit l′apartat per a gestió totes les altes del autocheck-in (preclients).
 • S′ha afegit en l′alta de reserves un botó per a, en lloc de seleccionar un client per a enllaçar-lo a la reserva, buscar un preclient i convertir-lo automàticament en client. 

 

Actualización 4.948  

05-07-2021

Novetats a la web

 • S′ha afegit una finestra per a la configuració de cookies.
 • S′han fet alguns canvis per a adaptar els formularis a la normativa RGPD.

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit l′apartat RGPD en configuració per a facilitar la configuració de la normativa RGPD.
 • S′ha afegit un nou missatge per a la política de cookies.

Bugs

 • S′ha solucionat un error que mostrava en verd un reserva després d′esborrar el seu contracte en el planing.

 

Actualización 4.947  

30-04-2021

Novetats a la intranet

 • En configuració s′han canviat els segons per hores en el temps entre reserves i antelació.
 • En donar d′alta una categoria ara es donaran d′alta automàticament les categories per tarifes amb un percentatge 0.
 • En donar d′alta una temporada ara es donaran d′alta automàticament les temporades per tarifes amb un percentatge 0.
 • En donar d′alta un tram ara es donaran d′alta automàticament els trams per tarifes amb un percentatge 0.
 • En modificar una data, hora o categoria en una reserva, es continuarà mostrant la matrícula de l′últim cotxe seleccionat.
 • S′ha creat un nou fitxer per a poder fer agrupacions de vehicles.
 • En rendiment per vehicle es podrà filtrar per l′agrupació de vehicles.
 • En realitzar una nova reserva es preseleccionarà l′hora més habitual de lliurament i devolució.
 • En realitzar una nova reserva per defecte apareixerà la data del dia en la data de lliurament.
 • En realitzar una nova reserva, per defecte la data de devolució serà el resultat de la suma de la data de lliurament més el nombre de dies més habitual de totes les reserves.
 • S′ha creat una gestió de multes per a poder pujar una còpia de la multa i poder fer un seguiment d′ella.
 • Els contractes en pdf sempre es veuran amb la signatura del renta car.
 • Es podran filtrar les reserves pel domicili provisional.
 • Es podran imprimir els cobraments en format de rebut.
 • S′ha afegit un botó per a imprimir el planning.

 

Bugs

 • S′ha solucionat un error que impedia enviar les dades d′una reserva en anul·lar-la. 
 • S′ha solucionat un error que impedia mostrar si un cobrament era una fiança o no en el llistat en pdf.

 

Actualización 4.946  

13-04-2021

Novetats a la intranet

 • S′ha modificat el llistat policia perquè no apareguin les reserves anul·lades.
 • S′ha modificat l′informe de disponibilitat perquè no apareguin les reserves anul·lades.
 • S′ha modificat el llistat producció d′extres venuts perquè no apareguin les reserves anul·lades.
 • S′ha modificat el llistat de producció per categories perquè no apareguin les reserves anul·lades.
 • S′ha modificat el llistat de producció per oficines perquè no apareguin les reserves anul·lades.
 • S′ha modificat el llistat de producció per usuaris perquè no apareguin les reserves anul·lades.
 • S′ha modificat el llistat de producció per mesos perquè no apareguin les reserves anul·lades.
 • S′ha modificat el llistat de producció per clients perquè no apareguin les reserves anul·lades.
 • S′ha modificat el llistat de producció per vehicles perquè no apareguin les reserves anul·lades.
 • S′ha modificat el llistat de rendiment per vehicles perquè no apareguin les reserves anul·lades. 
 • En donar d′alta un nou lloc, les hores estan totes seleccionades per defecte.
 • S′ha duplicat la grandària de les observacions en l′entrada de reserves.
 • S′ha actualitzat la biblioteca per a la creació de codis *qr.
 • S′ha afegit una opció en cotitzacions per a enviar la cotització en pdf per email.
 • S′ha afegit una opció en la gestió de factures per a enviar la factura en pdf per email.
 • S′ha afegit en configuració una opció per a seleccionar el text predefinit que s′afegirà a l′email en enviar les cotitzacions.
 • S′ha afegit en configuració una opció per a seleccionar el text predefinit que s′afegirà a l′email en enviar les factures. 
 • S′ha afegit en les cotitzacions els extres forçats.

 

Bugs

 • S′ha solucionat un error que permetia enviar dues vegades una reserva si el formulari trigava a enviar-se. 

 

Actualizació 4.945  

25-09-2020

Novedats a la intranet

 • S′ha afegit una opció per filtrar per categoria al listat de rendiment per vehicle.

 

Actualizació 4.944 

16-09-2020

Bug

 • S′ha arreglat un error que no deixava exportar el listat de "resumen de caja" al excel.  

 

Actualizació 4.943 

21-07-2020

Novetats a la web

 • L′usuri, una vegada logat, pot descarregar i firmar el contracte.
 • L′usuri, una vegada logat, pot enviar una sol·licitut d′ajuda a la carretera.

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit una opció a l′hora d′imprimir un contracte per a enviar-lo directament al client.
 • S′ha afegit una opció a configuració per a seleccionar el texte que es s′afegirà a l′email amb el contracte adjunt.

 

Actualizació 4.942 

16-03-2020

Novetats a la web

 • El registre d′usuaris pot ser llarg (com fins ara) o curt (només demana les dades imprescindibles), depenent de l′opció seleccionada en configuració.
 • L′usuari, una vegada registrat, pot modificar les seves dades personals.
 • L′usuari pot afegir el número de vol en finalitzar la compra.

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit una opció en configuració per a seleccionar el tipus de formulari de registre d′usuaris (curt, llarg).
 • S′ha afegit un botó en la fitxa del client per a enviar un email al client sol·licitant que acabi d′emplenar la seva dades.
 • S′ha afegit una opció per a seleccionar el text de l′email que s′enviarà per a sol·licitar al client que acabi d′emplenar les seves dades.

Bugs

 • S′ha solucionat un error que no mostrava el número de vol si no hi havia cap localitzador en el llistat de lliuraments.
 • S′ha solucionat un error que succeïa quan en venir d′una pàgina d′un partner, en registrar-se un client nou, la reserva seleccionava la tarifa per defecte en comptes de la tarifa del partner.

 

Actualizació 4.941 

21-02-2020

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit un botó en el llistat de clients per a descarregar en format xls el llistat de clients.
 • S′ha afegit un botó en la fitxa del vehicle per a imprimir un pdf amb un qr que permet tancar el contracte vigent del vehicle utilitzant la cambra del mòbil.
 • Des d′ara, si s′ha afegit la signatura del rentacar en configuració, sempre que s′imprimeixi un contracte apareixerà aquesta signatura.
 • S′ha afegit en la fitxa de les categories per a poder seleccionar una sèrie de característiques tipificades de la categoria.
 • S′ha afegit en la fitxa de les categories la possibilitat de seleccionar entre cotxe o moto perquè a l′hora d′imprimir el contracte aparegui un dibuix d′un cotxe o d′una moto.
 • S′han afegit uns botons de següent i anterior en el planningper a navegar millor entre dates.
 • S′ha afegit un botó en configuració per a veure la signatura del rentacar.
 • S′ha afegit una opció en configuració per a seleccionar el text de l′email que el rentacar desitja rebre en confirmar una reserva o si per contra no desitja rebre cap correu.

Bugs

 • S′ha solucionat un error que succeïa quan un client accedia a la pàgina amb la tarifa d′un partner. Després de logarse se seleccionava automàticament la tarifa del client en comptes de mantenir la tarifa del partner.

 

Actualizació 4.94 

03-02-2020

Novetats a la web

 • S′ha modificat les hores a l′hora de fer una reserva perquè només mostri les publicades.
 • Quan s′accedeixi a la web en nom d′un soci, per defecte, seleccionarà la tarifa del soci.

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit l′opció per a publicar o no les hores de reserves.
 • En el moment de donar d′alta un client, per defecte, serà un client validat.
 • S′ha canviat el format de l′arxiu de comissions en csv pel mateix en xls.
 • S′ha afegit el nombre de dies de la reserva en el llistat de devolucions per pantalla, pdf i excel.
 • S′ha afegit l′any de matriculació a la fitxa del vehicle.
 • S′ha afegit una estadística de clients.
 • S′ha afegit un botó a la fitxa del vehicle per a veure les estadístiques del vehicle.
 • S′ha afegit un botó a la fitxa del client per a veure les estadístiques del client.
 • S′ha afegit un camp de cerca per matrícula a les estadístiques per vehicle.
 • S′ha afegit una opció a configuració perquè els socis no puguin modificar les reserves després que el lloguer de vehicles l′hagi llegida.

Bugs

 • S′ha solucionat un error el filtre del resum per caixes.

  

Actualizació 4.93 

05-09-2019

Novetats a la web

 • S′ha modificat la passarel·la de Stripe per adaptar-se a la nova normativa SCA o autenticació reforçada.

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit l′opció per obrir el cobrament en Stripe des de la gestió de cobraments.

 

Actualizació 4.92 

11-06-2019

Novetats a la web

 • S′ha afegit el camp codi dels textos al peu de pàgina. La intenció és per poder afegir codis de seguiment a totes les pàgines públiques.

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit un camp en configuració per introduir el correu electrònic. Si s′afegeix un email s′enviarà cada dia una còpia de totes les reserves en format excel a l′email.

 

Actualizació 4.91 

24-05-2019

Novetats a la web

 • El termini màxim d’una reserva s’ha estès a 90 dies.

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit un apartat per poder veure el registre de moviments dels vehicles en els centres d′estocs.
 • S′ha substituït el domicili pel domicili provisional al llistat policia.
 • S′ha modificat el llistat de comissions en pdf.

 

Actualizació 4.90 

09-04-2019

Novetats a la web

 • Ara quan es realitza una reserva de part d′un partner se seleciona la tarifa del partner.

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit un apartat per poder pujar imatges.
 • S′ha modificat l′entrada de reserves dels partners perquè no es puguin modificar passats els 10 minuts des de la seva creació.
 • S′ha actualitzat la plantilla en excel del simulador de tarifes.
 • S′ha afegit en configuració la gestió dels textos que s′envien per correu electrònic.
 • S′ha afegit la possibilitat d′enviar un mail al client quan anul·lem la reserva.
 • S′ha afegit la possibilitat d′enviar un mail al partner en el moment que aquest partner faci una petició de reserva mitjançant webcar-partner.
 • En el llistat de devolucions si es selecciona per centre d′estoc es seleccionarà pel centre d′estoc que tindrà el vehicle en tancar el contracte.
 • S′ha afegit un camp per anotar el combustible que deixen en un vehicle en el moment del tancament.
 • S′ha afegit un camp per afegir la signatura del rentacar en configuració.
 • S′ha millorat el formulari per signar.
 • S′ha ordenat la pàgina de configuració.
 • S′han afegit en el resum de cobraments un resum per formes de cobrament.
 • S′ha canviat la llista de lliuraments i devolucions per afegir el nombre d’extres.

Bugs

 • S′ha solucionat un error en el llistat de comissions en excel.
 • S′ha solucionat un error amb el api dels qr dels contractes a la intranet.
 • S′ha solucionat un error en desar el formulari de configuració que perdia el testimoni de Ibacar.

 

Actualizació 4.89 

25-03-2019

Novetats a la intranet

 • S′ha millorat l′exportació de contractes a xml.
 • Al planing s′ha afegit un filtre per centres d′estoc i per matrícula.
 • En el llistat de devolucions s′ha afegit un filtre per centres d′estoc.

Bugs

 • S′ha solucionat un error en l′api de la disponibilitat.

 

Actualizació 4.88 

19-03-2019

Bugs

 • S′ha solucionat un error que succeïa en fer una cerca en contractes pendents de facturar.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb el cobrament d′un import amb decimals.
 • S′ha solucionat un error intern que s′anotava en el log en el moment d′obrir una imatge.
 • S′ha solucionat un error que succeïa al facturar un contracte en el qual el conductor era diferent al client.
 • S′ha solucionat un error que apareixia quan es mostrava el pdf del contracte pel fet que l′api del qr de google ha deixat de funcionar.

  

Actualizació 4.87 

20-02-2019

Novetats a la web

 • S′han afegit un altre filtre amb un missatge de control a la pàgina de disponibilitat, per als dies d′antelació mínims, a l′hora de fer una reserva.

Novetats a la intranet

 • S′han allargat les màscares dels números de factura i contractes a 8 dígits amb 0 a l′esquerra.
 • Es mostrarà les observacions del contracte sobre el pdf del contracte.
 • Es mostrarà les observacions en els lliuraments i en el llistat de lliuraments.
 • S′ha afegit un llistat amb els lliuraments d′una data per enviar a la policia.
 • Ara si accedeix a l′entrada de reserves des del resum o des del planning en acabar et torna a la pàgina des de la qual s′ha accedit.

Bugs

 • S′ha solucionat un error aparegut a la 4.86 quan es guardaven els usuaris si es guardava amb camps buits.
 • S′ha solucionat un error en la rutina de guardar relacionat amb els camps null i buits.
 • S′ha solucionat un error en l′alta de clients des de l′alta de factures.
 • S′ha solucionat un error en la gestió d′incidències que apareixia quan es realitzava una cerca.

 

Actualizació 4.86 

04-03-2019

Novetats a la intranet

 • S′ha modificat el llibre d′iva afegint algunes columnes i eliminant altres.
 • S′ha afegit un camp en sèries de contractes per poder modificar el compte de vendes per al llibre d′iva.
 • S′ha afegit la possibilitat de signar els contractes digitalment. Si el contracte s′ha signat, a l′hora d′imprimir surt signat.
 • S′ha canviat el text d′alguns botons per icones a l′entrada de reserves i contractes.

Bugs

 • S′ha corregit un error amb les llistes desplegables que no guardaries si no heu seleccionat cap element.
 • S′ha actualitzat la versió d′script de les àrees de text.

 

Actualizació 4.85 

20-02-2019

Novetats a la web

 • S′han afegit uns missatges de control (hores de lliurament i devolució, i mínim de dies) a la pàgina de disponibilitat.
 • S′ha creat una api perquè des de pàgines externes es pugui consultar la disponibilitat i els preus.

Novetats a la intranet

 • En esborrar un contracte es guarda la data d′aquest perquè quan es torni a fer posi la mateixa data.
 • En els llocs s′ha afegit dues opcions per seleccionar les hores de lliurament i de devolució en aquest lloc.
 • En els llocs s′ha afegit un camp per assignar un mínim de dies de la reserva per a aquest lloc de lliurament.
 • S′han afegit els centres d′estoc. Des d′ara es podrà relacionar els llocs i els vehicles als centres d′estoc.
 • S′ha afegit a formulari d′alta d′oficines les possibilitat de relacionar l′oficina amb un seguit de contracte. D′aquesta manera al realitzar el contracte d′una reserva, es selecciona la sèrie per defecte.

Bugs

 • S′ha solucionat un error a l′hora de tornar a seleccionar les opcions de reserva tant si arriben de pàgines externes com internes.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb els extres automatitzats en les reserves públiques, en les reserves de la gestió de partners i en la gestió de reserves de la intranet.
 • S′ha solucionat un error en l′entrada de reserves relacionat amb a mostrar el nom del conductor.
 • S′ha solucionat un error que impedia fer una reserva sense voucher si el client de la reserva tenia algun en vigor.
 • S′ha solucionat un error que impedia guardar un apòstrof en els arxius de traduccions.

 

Actualizació 4.84 

06-02-2019

Novetats a la intranet

 • S′ha creat un importació de clients.
 • S′ha creat una exportació de reserves en xml.

 

Actualizació 4.83 

20-12-2018

Novetats a la intranet

 • S′ha modificat el desplegable de vehicles disponibles a la gestió de reserves perquè no mostri els vehicles de baixa encara que tingui quota.
 • S′ha afegit a la fitxa del client un accés per veure totes les seves reserves.
 • S′ha afegit a la fitxa del vehicle un accés per veure totes les seves reserves.
 • S′ha afegit un enllaç al vehicle de la reserva des del llistat de reserves.
 • S′ha afegit la data de naixement i l′edat en contracte.
 • S′ha afegit el domicili provisional al llistat de comissions en excel.

Bugs

 • S′ha solucionat un error en el llistat de comissions a l′hora de calcular comissions en reserves modificades sense recalcular.
 • S′ha solucionat un error en el llistat de rendiment per vehicles que no comptava bé les reserves d′un dia.

 

Actualizació 4.82

Novetats a la intranet

 • S′ha modificat el sistema de comissions quan s′accedeix a la pàgina des d′un banner extern (ex: https://demo.webcar.rent/1/reservas/1/3/partner).
 • S′ha modificat el contracte imprès perquè es pugui deixar al tauler de control del cotxe per complir amb la normativa d′alguns ajuntaments.

 

Actualització 4.81

Novetats al web

 • S′ha modificat la multiplicació del preu del extra pels dies en el llistat d′extres. Quan el resultat és superior al preu màxim no es mostra.

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit una altra vegada el número de localitzador al contracte en pdf.
 • S′han eliminat el nombre de dies del correu de confirmació de reserves.
 • S′ha afegit un llistat de tots els contractes antics del partner.
 • S′han afegit l′opció de relacionar l′oficina amb la zona de ibacar.
 • Ara es mostraran en taronja les reserves dels partners i de la web en la llista i en la pàgina inicial.
 • En el llistat de reserves i contractes es podrà buscar per usuari que ha realitzat la reserva.
 • S′ha afegit el telèfon del partner en els missatges de Telegram.

Bugs

 • S′ha solucionat un error en l′entrada de reserves dels partners relacionat amb les dates predefinides d′avui i les hores disponibles.

Actualització 4.80

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit una nova llista de cobraments i pagaments diaris.
 • S′ha afegit la possibilitat d′afegir un privilegi per evitar la supressió dels contractes facturats.
 • Les sèries s′han afegit als contractes.

Bugs

 • S′ha corregit un error en l′entrada de reserva associada relacionada amb dates predefinides.

 

Actualització 4.79

Novetats al web

 • S′ha afegit a la impressió del contracte des del qr un botó per sol·licitar auxili a la carretera. S′envia un missatge de Telegram al Rent a Car amb la ubicació del vehicle.

Novetats de la intranet

 • S′ha afegit la possibilitat d′afegir imatges als clients.
 • S′ha afegit el llistat de lliuraments i devolucions en excel.
 • S′ha afegit una eina per crear molts contingents alhora.
 • S′ha ampliat la mida de la lletra petita del contracte.
 • S′ha afegit en configuració un camp amb la quantitat del dipòsit que se serveix el vehicle (ex: 2/8).
 • S′ha afegit la possibilitat de posar quantitats negatives en el preu màxim dels extres per categories.
 • S′ha afegit els kms del vehicle en el tancament del contracte, en el contracte.
 • S′ha afegit un imprès per recórrer les multes.
 • Possibilitat d′enviar les reserves automàticament a Ibacar.

Bugs

 • S′ha solucionat un error en l′enviament de correus electrònics automàtics quan s′ha perdut la contrasenya.
 • S′ha solucionat un error en anar a modificar una reserva d′un usuari amb privilegi superior.
 • S′ha solucionat un error que permetia esborrar alguns registres.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb el tancament del vehicle abans de finalitzar el contracte.
 • S′ha solucionat un error el les categories disponibles a l′entrada de reserves dels partners.
 • S′ha solucionat un error en la selecció de la tarifa del partner.
 • S′ha solucionat un error en el registre d′usuaris relacionat amb la suma del captcha.

 

Actualizació 4.78 

Novetats a la web

 • S′ha afegit els extres automatitzats.
 • S′ha afegit un enllaç per situar els llocs de lliurament i devolució sobre un mapa.

Novetats de la intranet

 • S′ha afegit un camp per els quilòmetres del vehicle en el formulari de tancament de contracte.
 • S′ha afegit un camp en els usuaris partner per afegir el domini del web del partner. Així les reserves a la pàgina web pública que vinguin des del web del partner quedaran registrades com a reserves del partner.
 • S′han afegit uns botons de dates predefinides a la pàgina web de reserves del partner.
 • S′han afegit els extres automatitzats configurables des dels extres per categoria.
 • S′han afegit les coordenades en el formulari de llocs.
 • S′ha afegit un filtre per buscar a les observacions o client de les reserves en el llistat de comissions.

Bugs

 • S′ha solucionat un error en el llistat i impressió de comissions.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb l′extensió de l′arxiu que s′envia per correu quan fan una reserva per la web.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb els vehicles immobilitzats a l′hora de fer una reserva.
 • S′ha solucionat un error a la pàgina de l′històric de reserves de l′usuari.

 

Actualizació 4.77 

Novetats a la web

 • S′ha afegit la passarel·la de pagaments de Stripe. Permet treballar amb la majoria de bancs. Es realitzarà el cobrament instantani del percentatge del total que es configuri.

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit la gestió de partners. Ara els usuaris partners podran accedir amb un nom d′usuari i una contrasenya per realitzar reserves. El partner estarà relacionat amb una zona a la qual podran assignar quotes per franges horàries. Quan un partner realitzi una reserva s′enviarà un missatge per Telegram als usuaris que s′hagin registrat per rebre′ls.
 • S′ha afegit una taula a la pàgina inicial per veure les quotes i les reserves per zones i dies.
 • S′ha afegit la possibilitat de duplicar tarifes. En duplicar una tarifa es copien tots els percentatges de trams, temporades i categories.
 • Ara si una tarifa no està relacionada amb cap client es podrà esborrar i alhora esborrar tots els percentatges de trams, temporades i categories.
 • S′ha afegit la possibilitat de publicar o no publicar al web els llocs. D′aquesta manera podrà disposar de més llocs en la gestió de reserves.
 • A l′apartat de configuració s′han afegit els paràmetres per poder configurar la passarel·la de pagament (public_key, private_key, percentatge de cobrament).
 • També a configuració es pot modificar l′estat per defecte (pendent / confirmada) de les reserves que es realitzin a la web.
 • Ara quan no es pugui fer el contracte d′una reserva perquè el contracte anterior encara no s′ha tancat, permet anar directament al contracte pendent de tancar.
 • S′ha afegit un nou mètode de càlcul de tarifes. Es pot seleccionar la fórmula a utilitzar des de l′apartat de configuració.

Bugs

 • S′ha solucionat un error a l′hora d′accedir amb el login.
 • S′ha solucionat un error a l′hora de tancar un contracte relacionat amb la data de tancament i la data de devolució.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb el total d′una factura d′un contracte amb descompte.

 

Actualització 4.76

Novetats de la intranet

 • S′ha afegit el número de dias al formulari de reserves.
 • Ara quan es modifica el valor del combustible al formulari de reserves es recalcula el preu total automàticament.
 • S′ha afegit el número de telèfon en el contracte en pdf.
 • S′ha afegit un configurador de tarifes.

Bugs

 • S′ha solucionat un error a l′hora de modificar línies de factura de contractes.
 • S′ha solucionat un error en la impressió de contractes relacionat amb els descomptes.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb l′import de la línia dels extres en els contractes en modificar les dates d′aquests.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb l′import de la línia dels extres en els contractes en modificar la categoria de la reserva.
 • S′ha solucionat un error en el càlcul de les comissions sobre extres si es va modificar la categoria a l′hora d′efectuar una reserva.
 • S′ha solucionat un error en el filtre de la llista de vehicles.

 

Actualització 4.75

Novetats de la intranet

 • S′ha afegit al llistat d′extres d′una reserva una columna de a qui es factura l′extra.
 • S′ha afegit un avís quan s′intenta realitzar el contracte d′una reserva si el contracte anterior no està tancat.
 • S′ha bloquejat el camp de preu base en les reserves.

Bugs

 • S′ha solucionat un error a l′hora de calcular la tarifa a l′entrada de reserves quan la reserva comprèn entre dues temporades.
 • S′ha solucionat un error en imprimir els contractes relacionat amb els caràcters UTF8.

 

Actualització 4.74

Novetats de la intranet

 • S′ha afegit un informe de rendiment per vehicle i la seva exportació a excel.
 • Es mostrarà un error informant que un nombre de factura ja existeix en intentar sobreescriure una factura.
 • Es podrà triar en tots els informes de producció entre data de contracte i data de lliurament.
 • S′ha afegit la columna anotacions en el resum de cobraments.

Bugs

 • S′ha solucionat un error que no mostrava el nom del client en el resum de cobraments en pdf.
 • S′ha solucionat un error que no mostrava el preu correcte en l′informe de producció per extres.
 • S′ha solucionat un error que no esborrava les línies de factura a l′esborrar una factura.

 

Actualització 4.73

Novetats de la intranet

 • S′han afegit diversos informes de producció, per categoria, per usuaris, per oficina i per mesos.
 • S′ha millorat l′informe de producció de vehicles.
 • S′ha afegit la possibilitat d′aplicar un descompte i / o sumar un combustible a l′informe de cotitzacions.
 • En accedir a una pàgina sense estar logat, el sistema guardarà la URL per redireccionarse després de a entrar.

 

Actualització 4.72

Novetats de la intranet

 • S′ha afegit la possibilitat d′afegir línies de factura amb el preu en negatiu.
 • S′han traduït els continguts que faltaven a la pàgina de privilegis.
 • S′ha allargat la durada de la sessió.

Bugs

 • S′ha solucionat un error que no deixava veure les traduccions al menú.
 • S′ha solucionat un error a l′hora de modificar una contrasenya d′un usuari.
 • S′ha actualitzat la versió del HTTP del servidor i ara és més ràpid.
 • S′ha solucionat un error que no deixava desmarcar la base de les comissions en els usuaris.
 • S′ha solucionat un error en les cotitzacions que no mostrava el 4t idioma.
 • S′ha solucionat un error en imprimir la reserva des de la pàgina pública.

 

Actualització 4.71

Novetats de la intranet

 • S′ha afegit un text al peu de factura. S′ha de seleccionar des configuració.
 • S′ha afegit la url del qr en el contracte en pdf.
 • S′ha modificat el peu del contracte per poder afegir més text (protecció de dades).
 • S′han traduït els continguts que faltaven.
 • S′han limitat els noms d′usuari i contrasenya.
 • S′ha afegit una columna amb els extres de la reserva als llistats de lliuraments i devolucions. També en els llistats en pdf.
 • S′ha afegit una exportació a excel del resum de cobraments.
 • S′ha afegit una columna amb tots els extres en el llistat de reserves en excel.
 • S′ha afegit una exportació a csv del llistat de comissions.
 • S′ha afegit la possibilitat de modificar el privilegi per a l′esborrat de cobraments.
 • S′ha afegit un columna amb l′import de la franquícia en els llistats de devolucions.
 • S′ha afegit un botó a la gestió de reserves per modificar les dades del client i del conductor.
 • S′ha afegit un informe en excel en la gestió de vehicles.
 • S′ha afegit en la gestió del contracte la data i l′usuari que va tancar el contracte.
 • S′ha afegit un nou informe d′extres venuts.
 • S′ha afegit un nou apartat en els vehicles on es podran afegir fotografies als vehicles.
 • S′ha afegit en la gestió del contracte l′import de la franquícia de la reserva. Per defecte, calcularà l′import segons categoria i si segons els extres del contracte.
 • S′ha afegit poder seleccionar la quantitat d′extres en les cotitzacions.
 • S′ha afegit poder seleccionar el lloc de lliurament i devolució en les cotitzacions.
 • S′ha modificat l′ordre dels botons al menú.

Bugs

 • S′ha solucionat un error quan s′intentava facturar des de la facturació de contractes.
 • S′ha solucionat un error que impedia mostrar la bandera del quart idioma a la web publica en format mòbil.
 • S′ha solucionat un error que no respectava el preu màxim d′un extra a la intranet.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb els idiomes a les cotitzacions.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb l′enviament del correu electrònic de confirmació de reserva per a sol·licitar les dades al client en la web pública.
 • S′ha solucionat un error en l′ordenació de columnes en el llistat de lliuraments.
 • S′ha solucionat un error que no guardava correctament l′idioma de la reserva.
 • S′ha solucionat un error en imprimir una reserva.
 • No es permet entrar ′,′ al títol dels extres.
 • No es permet guardar usuaris sense nom.
 • S′ha solucionat un error que no deixava afegir extres no publicats en les cotitzacions.