Actualitzacions webcar.rent

Actualizació 4.945  

25-09-2020

Novedats a la intranet

 • Se ha afegit una opción de filtrar per categoria al listat de rendiment per vehicle.

 

Actualizació 4.944 

16-09-2020

Bug

 • S′ha arreglat un error que no deixava exportar el listat de "resumen de caja" al excel.  

 

Actualizació 4.943 

21-07-2020

Novetats a la web

 • L′usuri, una vegada logat, pot descarregar i firmar el contracte.
 • L′usuri, una vegada logat, pot enviar una sol·licitut d′ajuda a la carretera.

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit una opció a l′hora d′imprimir un contracte per a enviar-lo directament al client.
 • S′ha afegit una opció a configuració per a seleccionar el texte que es s′afegirà a l′email amb el contracte adjunt.

 

Actualizació 4.942 

16-03-2020

Novetats a la web

 • El registre d′usuaris pot ser llarg (com fins ara) o curt (només demana les dades imprescindibles), depenent de l′opció seleccionada en configuració.
 • L′usuari, una vegada registrat, pot modificar les seves dades personals.
 • L′usuari pot afegir el número de vol en finalitzar la compra.

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit una opció en configuració per a seleccionar el tipus de formulari de registre d′usuaris (curt, llarg).
 • S′ha afegit un botó en la fitxa del client per a enviar un email al client sol·licitant que acabi d′emplenar la seva dades.
 • S′ha afegit una opció per a seleccionar el text de l′email que s′enviarà per a sol·licitar al client que acabi d′emplenar les seves dades.

Bugs

 • S′ha solucionat un error que no mostrava el número de vol si no hi havia cap localitzador en el llistat de lliuraments.
 • S′ha solucionat un error que succeïa quan en venir d′una pàgina d′un partner, en registrar-se un client nou, la reserva seleccionava la tarifa per defecte en comptes de la tarifa del partner.

 

Actualizació 4.941 

21-02-2020

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit un botó en el llistat de clients per a descarregar en format xls el llistat de clients.
 • S′ha afegit un botó en la fitxa del vehicle per a imprimir un pdf amb un qr que permet tancar el contracte vigent del vehicle utilitzant la cambra del mòbil.
 • Des d′ara, si s′ha afegit la signatura del rentacar en configuració, sempre que s′imprimeixi un contracte apareixerà aquesta signatura.
 • S′ha afegit en la fitxa de les categories per a poder seleccionar una sèrie de característiques tipificades de la categoria.
 • S′ha afegit en la fitxa de les categories la possibilitat de seleccionar entre cotxe o moto perquè a l′hora d′imprimir el contracte aparegui un dibuix d′un cotxe o d′una moto.
 • S′han afegit uns botons de següent i anterior en el planningper a navegar millor entre dates.
 • S′ha afegit un botó en configuració per a veure la signatura del rentacar.
 • S′ha afegit una opció en configuració per a seleccionar el text de l′email que el rentacar desitja rebre en confirmar una reserva o si per contra no desitja rebre cap correu.

Bugs

 • S′ha solucionat un error que succeïa quan un client accedia a la pàgina amb la tarifa d′un partner. Després de logarse se seleccionava automàticament la tarifa del client en comptes de mantenir la tarifa del partner.

 

Actualizació 4.94 

03-02-2020

Novetats a la web

 • S′ha modificat les hores a l′hora de fer una reserva perquè només mostri les publicades.
 • Quan s′accedeixi a la web en nom d′un soci, per defecte, seleccionarà la tarifa del soci.

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit l′opció per a publicar o no les hores de reserves.
 • En el moment de donar d′alta un client, per defecte, serà un client validat.
 • S′ha canviat el format de l′arxiu de comissions en csv pel mateix en xls.
 • S′ha afegit el nombre de dies de la reserva en el llistat de devolucions per pantalla, pdf i excel.
 • S′ha afegit l′any de matriculació a la fitxa del vehicle.
 • S′ha afegit una estadística de clients.
 • S′ha afegit un botó a la fitxa del vehicle per a veure les estadístiques del vehicle.
 • S′ha afegit un botó a la fitxa del client per a veure les estadístiques del client.
 • S′ha afegit un camp de cerca per matrícula a les estadístiques per vehicle.
 • S′ha afegit una opció a configuració perquè els socis no puguin modificar les reserves després que el lloguer de vehicles l′hagi llegida.

Bugs

 • S′ha solucionat un error el filtre del resum per caixes.

  

Actualizació 4.93 

05-09-2019

Novetats a la web

 • S′ha modificat la passarel·la de Stripe per adaptar-se a la nova normativa SCA o autenticació reforçada.

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit l′opció per obrir el cobrament en Stripe des de la gestió de cobraments.

 

Actualizació 4.92 

11-06-2019

Novetats a la web

 • S′ha afegit el camp codi dels textos al peu de pàgina. La intenció és per poder afegir codis de seguiment a totes les pàgines públiques.

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit un camp en configuració per introduir el correu electrònic. Si s′afegeix un email s′enviarà cada dia una còpia de totes les reserves en format excel a l′email.

 

Actualizació 4.91 

24-05-2019

Novetats a la web

 • El termini màxim d’una reserva s’ha estès a 90 dies.

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit un apartat per poder veure el registre de moviments dels vehicles en els centres d′estocs.
 • S′ha substituït el domicili pel domicili provisional al llistat policia.
 • S′ha modificat el llistat de comissions en pdf.

 

Actualizació 4.90 

09-04-2019

Novetats a la web

 • Ara quan es realitza una reserva de part d′un partner se seleciona la tarifa del partner.

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit un apartat per poder pujar imatges.
 • S′ha modificat l′entrada de reserves dels partners perquè no es puguin modificar passats els 10 minuts des de la seva creació.
 • S′ha actualitzat la plantilla en excel del simulador de tarifes.
 • S′ha afegit en configuració la gestió dels textos que s′envien per correu electrònic.
 • S′ha afegit la possibilitat d′enviar un mail al client quan anul·lem la reserva.
 • S′ha afegit la possibilitat d′enviar un mail al partner en el moment que aquest partner faci una petició de reserva mitjançant webcar-partner.
 • En el llistat de devolucions si es selecciona per centre d′estoc es seleccionarà pel centre d′estoc que tindrà el vehicle en tancar el contracte.
 • S′ha afegit un camp per anotar el combustible que deixen en un vehicle en el moment del tancament.
 • S′ha afegit un camp per afegir la signatura del rentacar en configuració.
 • S′ha millorat el formulari per signar.
 • S′ha ordenat la pàgina de configuració.
 • S′han afegit en el resum de cobraments un resum per formes de cobrament.
 • S′ha canviat la llista de lliuraments i devolucions per afegir el nombre d’extres.

Bugs

 • S′ha solucionat un error en el llistat de comissions en excel.
 • S′ha solucionat un error amb el api dels qr dels contractes a la intranet.
 • S′ha solucionat un error en desar el formulari de configuració que perdia el testimoni de Ibacar.

 

Actualizació 4.89 

25-03-2019

Novetats a la intranet

 • S′ha millorat l′exportació de contractes a xml.
 • Al planing s′ha afegit un filtre per centres d′estoc i per matrícula.
 • En el llistat de devolucions s′ha afegit un filtre per centres d′estoc.

Bugs

 • S′ha solucionat un error en l′api de la disponibilitat.

 

Actualizació 4.88 

19-03-2019

Bugs

 • S′ha solucionat un error que succeïa en fer una cerca en contractes pendents de facturar.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb el cobrament d′un import amb decimals.
 • S′ha solucionat un error intern que s′anotava en el log en el moment d′obrir una imatge.
 • S′ha solucionat un error que succeïa al facturar un contracte en el qual el conductor era diferent al client.
 • S′ha solucionat un error que apareixia quan es mostrava el pdf del contracte pel fet que l′api del qr de google ha deixat de funcionar.

  

Actualizació 4.87 

20-02-2019

Novetats a la web

 • S′han afegit un altre filtre amb un missatge de control a la pàgina de disponibilitat, per als dies d′antelació mínims, a l′hora de fer una reserva.

Novetats a la intranet

 • S′han allargat les màscares dels números de factura i contractes a 8 dígits amb 0 a l′esquerra.
 • Es mostrarà les observacions del contracte sobre el pdf del contracte.
 • Es mostrarà les observacions en els lliuraments i en el llistat de lliuraments.
 • S′ha afegit un llistat amb els lliuraments d′una data per enviar a la policia.
 • Ara si accedeix a l′entrada de reserves des del resum o des del planning en acabar et torna a la pàgina des de la qual s′ha accedit.

Bugs

 • S′ha solucionat un error aparegut a la 4.86 quan es guardaven els usuaris si es guardava amb camps buits.
 • S′ha solucionat un error en la rutina de guardar relacionat amb els camps null i buits.
 • S′ha solucionat un error en l′alta de clients des de l′alta de factures.
 • S′ha solucionat un error en la gestió d′incidències que apareixia quan es realitzava una cerca.

 

Actualizació 4.86 

04-03-2019

Novetats a la intranet

 • S′ha modificat el llibre d′iva afegint algunes columnes i eliminant altres.
 • S′ha afegit un camp en sèries de contractes per poder modificar el compte de vendes per al llibre d′iva.
 • S′ha afegit la possibilitat de signar els contractes digitalment. Si el contracte s′ha signat, a l′hora d′imprimir surt signat.
 • S′ha canviat el text d′alguns botons per icones a l′entrada de reserves i contractes.

Bugs

 • S′ha corregit un error amb les llistes desplegables que no guardaries si no heu seleccionat cap element.
 • S′ha actualitzat la versió d′script de les àrees de text.

 

Actualizació 4.85 

20-02-2019

Novetats a la web

 • S′han afegit uns missatges de control (hores de lliurament i devolució, i mínim de dies) a la pàgina de disponibilitat.
 • S′ha creat una api perquè des de pàgines externes es pugui consultar la disponibilitat i els preus.

Novetats a la intranet

 • En esborrar un contracte es guarda la data d′aquest perquè quan es torni a fer posi la mateixa data.
 • En els llocs s′ha afegit dues opcions per seleccionar les hores de lliurament i de devolució en aquest lloc.
 • En els llocs s′ha afegit un camp per assignar un mínim de dies de la reserva per a aquest lloc de lliurament.
 • S′han afegit els centres d′estoc. Des d′ara es podrà relacionar els llocs i els vehicles als centres d′estoc.
 • S′ha afegit a formulari d′alta d′oficines les possibilitat de relacionar l′oficina amb un seguit de contracte. D′aquesta manera al realitzar el contracte d′una reserva, es selecciona la sèrie per defecte.

Bugs

 • S′ha solucionat un error a l′hora de tornar a seleccionar les opcions de reserva tant si arriben de pàgines externes com internes.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb els extres automatitzats en les reserves públiques, en les reserves de la gestió de partners i en la gestió de reserves de la intranet.
 • S′ha solucionat un error en l′entrada de reserves relacionat amb a mostrar el nom del conductor.
 • S′ha solucionat un error que impedia fer una reserva sense voucher si el client de la reserva tenia algun en vigor.
 • S′ha solucionat un error que impedia guardar un apòstrof en els arxius de traduccions.

 

Actualizació 4.84 

06-02-2019

Novetats a la intranet

 • S′ha creat un importació de clients.
 • S′ha creat una exportació de reserves en xml.

 

Actualizació 4.83 

20-12-2018

Novetats a la intranet

 • S′ha modificat el desplegable de vehicles disponibles a la gestió de reserves perquè no mostri els vehicles de baixa encara que tingui quota.
 • S′ha afegit a la fitxa del client un accés per veure totes les seves reserves.
 • S′ha afegit a la fitxa del vehicle un accés per veure totes les seves reserves.
 • S′ha afegit un enllaç al vehicle de la reserva des del llistat de reserves.
 • S′ha afegit la data de naixement i l′edat en contracte.
 • S′ha afegit el domicili provisional al llistat de comissions en excel.

Bugs

 • S′ha solucionat un error en el llistat de comissions a l′hora de calcular comissions en reserves modificades sense recalcular.
 • S′ha solucionat un error en el llistat de rendiment per vehicles que no comptava bé les reserves d′un dia.

 

Actualizació 4.82

Novetats a la intranet

 • S′ha modificat el sistema de comissions quan s′accedeix a la pàgina des d′un banner extern (ex: https://demo.webcar.rent/1/reservas/1/3/partner).
 • S′ha modificat el contracte imprès perquè es pugui deixar al tauler de control del cotxe per complir amb la normativa d′alguns ajuntaments.

 

Actualització 4.81

Novetats al web

 • S′ha modificat la multiplicació del preu del extra pels dies en el llistat d′extres. Quan el resultat és superior al preu màxim no es mostra.

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit una altra vegada el número de localitzador al contracte en pdf.
 • S′han eliminat el nombre de dies del correu de confirmació de reserves.
 • S′ha afegit un llistat de tots els contractes antics del partner.
 • S′han afegit l′opció de relacionar l′oficina amb la zona de ibacar.
 • Ara es mostraran en taronja les reserves dels partners i de la web en la llista i en la pàgina inicial.
 • En el llistat de reserves i contractes es podrà buscar per usuari que ha realitzat la reserva.
 • S′ha afegit el telèfon del partner en els missatges de Telegram.

Bugs

 • S′ha solucionat un error en l′entrada de reserves dels partners relacionat amb les dates predefinides d′avui i les hores disponibles.

Actualització 4.80

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit una nova llista de cobraments i pagaments diaris.
 • S′ha afegit la possibilitat d′afegir un privilegi per evitar la supressió dels contractes facturats.
 • Les sèries s′han afegit als contractes.

Bugs

 • S′ha corregit un error en l′entrada de reserva associada relacionada amb dates predefinides.

 

Actualització 4.79

Novetats al web

 • S′ha afegit a la impressió del contracte des del qr un botó per sol·licitar auxili a la carretera. S′envia un missatge de Telegram al Rent a Car amb la ubicació del vehicle.

Novetats de la intranet

 • S′ha afegit la possibilitat d′afegir imatges als clients.
 • S′ha afegit el llistat de lliuraments i devolucions en excel.
 • S′ha afegit una eina per crear molts contingents alhora.
 • S′ha ampliat la mida de la lletra petita del contracte.
 • S′ha afegit en configuració un camp amb la quantitat del dipòsit que se serveix el vehicle (ex: 2/8).
 • S′ha afegit la possibilitat de posar quantitats negatives en el preu màxim dels extres per categories.
 • S′ha afegit els kms del vehicle en el tancament del contracte, en el contracte.
 • S′ha afegit un imprès per recórrer les multes.
 • Possibilitat d′enviar les reserves automàticament a Ibacar.

Bugs

 • S′ha solucionat un error en l′enviament de correus electrònics automàtics quan s′ha perdut la contrasenya.
 • S′ha solucionat un error en anar a modificar una reserva d′un usuari amb privilegi superior.
 • S′ha solucionat un error que permetia esborrar alguns registres.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb el tancament del vehicle abans de finalitzar el contracte.
 • S′ha solucionat un error el les categories disponibles a l′entrada de reserves dels partners.
 • S′ha solucionat un error en la selecció de la tarifa del partner.
 • S′ha solucionat un error en el registre d′usuaris relacionat amb la suma del captcha.

 

Actualizació 4.78 

Novetats a la web

 • S′ha afegit els extres automatitzats.
 • S′ha afegit un enllaç per situar els llocs de lliurament i devolució sobre un mapa.

Novetats de la intranet

 • S′ha afegit un camp per els quilòmetres del vehicle en el formulari de tancament de contracte.
 • S′ha afegit un camp en els usuaris partner per afegir el domini del web del partner. Així les reserves a la pàgina web pública que vinguin des del web del partner quedaran registrades com a reserves del partner.
 • S′han afegit uns botons de dates predefinides a la pàgina web de reserves del partner.
 • S′han afegit els extres automatitzats configurables des dels extres per categoria.
 • S′han afegit les coordenades en el formulari de llocs.
 • S′ha afegit un filtre per buscar a les observacions o client de les reserves en el llistat de comissions.

Bugs

 • S′ha solucionat un error en el llistat i impressió de comissions.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb l′extensió de l′arxiu que s′envia per correu quan fan una reserva per la web.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb els vehicles immobilitzats a l′hora de fer una reserva.
 • S′ha solucionat un error a la pàgina de l′històric de reserves de l′usuari.

 

Actualizació 4.77 

Novetats a la web

 • S′ha afegit la passarel·la de pagaments de Stripe. Permet treballar amb la majoria de bancs. Es realitzarà el cobrament instantani del percentatge del total que es configuri.

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit la gestió de partners. Ara els usuaris partners podran accedir amb un nom d′usuari i una contrasenya per realitzar reserves. El partner estarà relacionat amb una zona a la qual podran assignar quotes per franges horàries. Quan un partner realitzi una reserva s′enviarà un missatge per Telegram als usuaris que s′hagin registrat per rebre′ls.
 • S′ha afegit una taula a la pàgina inicial per veure les quotes i les reserves per zones i dies.
 • S′ha afegit la possibilitat de duplicar tarifes. En duplicar una tarifa es copien tots els percentatges de trams, temporades i categories.
 • Ara si una tarifa no està relacionada amb cap client es podrà esborrar i alhora esborrar tots els percentatges de trams, temporades i categories.
 • S′ha afegit la possibilitat de publicar o no publicar al web els llocs. D′aquesta manera podrà disposar de més llocs en la gestió de reserves.
 • A l′apartat de configuració s′han afegit els paràmetres per poder configurar la passarel·la de pagament (public_key, private_key, percentatge de cobrament).
 • També a configuració es pot modificar l′estat per defecte (pendent / confirmada) de les reserves que es realitzin a la web.
 • Ara quan no es pugui fer el contracte d′una reserva perquè el contracte anterior encara no s′ha tancat, permet anar directament al contracte pendent de tancar.
 • S′ha afegit un nou mètode de càlcul de tarifes. Es pot seleccionar la fórmula a utilitzar des de l′apartat de configuració.

Bugs

 • S′ha solucionat un error a l′hora d′accedir amb el login.
 • S′ha solucionat un error a l′hora de tancar un contracte relacionat amb la data de tancament i la data de devolució.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb el total d′una factura d′un contracte amb descompte.

 

Actualització 4.76

Novetats de la intranet

 • S′ha afegit el número de dias al formulari de reserves.
 • Ara quan es modifica el valor del combustible al formulari de reserves es recalcula el preu total automàticament.
 • S′ha afegit el número de telèfon en el contracte en pdf.
 • S′ha afegit un configurador de tarifes.

Bugs

 • S′ha solucionat un error a l′hora de modificar línies de factura de contractes.
 • S′ha solucionat un error en la impressió de contractes relacionat amb els descomptes.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb l′import de la línia dels extres en els contractes en modificar les dates d′aquests.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb l′import de la línia dels extres en els contractes en modificar la categoria de la reserva.
 • S′ha solucionat un error en el càlcul de les comissions sobre extres si es va modificar la categoria a l′hora d′efectuar una reserva.
 • S′ha solucionat un error en el filtre de la llista de vehicles.

 

Actualització 4.75

Novetats de la intranet

 • S′ha afegit al llistat d′extres d′una reserva una columna de a qui es factura l′extra.
 • S′ha afegit un avís quan s′intenta realitzar el contracte d′una reserva si el contracte anterior no està tancat.
 • S′ha bloquejat el camp de preu base en les reserves.

Bugs

 • S′ha solucionat un error a l′hora de calcular la tarifa a l′entrada de reserves quan la reserva comprèn entre dues temporades.
 • S′ha solucionat un error en imprimir els contractes relacionat amb els caràcters UTF8.

 

Actualització 4.74

Novetats de la intranet

 • S′ha afegit un informe de rendiment per vehicle i la seva exportació a excel.
 • Es mostrarà un error informant que un nombre de factura ja existeix en intentar sobreescriure una factura.
 • Es podrà triar en tots els informes de producció entre data de contracte i data de lliurament.
 • S′ha afegit la columna anotacions en el resum de cobraments.

Bugs

 • S′ha solucionat un error que no mostrava el nom del client en el resum de cobraments en pdf.
 • S′ha solucionat un error que no mostrava el preu correcte en l′informe de producció per extres.
 • S′ha solucionat un error que no esborrava les línies de factura a l′esborrar una factura.

 

Actualització 4.73

Novetats de la intranet

 • S′han afegit diversos informes de producció, per categoria, per usuaris, per oficina i per mesos.
 • S′ha millorat l′informe de producció de vehicles.
 • S′ha afegit la possibilitat d′aplicar un descompte i / o sumar un combustible a l′informe de cotitzacions.
 • En accedir a una pàgina sense estar logat, el sistema guardarà la URL per redireccionarse després de a entrar.

 

Actualització 4.72

Novetats de la intranet

 • S′ha afegit la possibilitat d′afegir línies de factura amb el preu en negatiu.
 • S′han traduït els continguts que faltaven a la pàgina de privilegis.
 • S′ha allargat la durada de la sessió.

Bugs

 • S′ha solucionat un error que no deixava veure les traduccions al menú.
 • S′ha solucionat un error a l′hora de modificar una contrasenya d′un usuari.
 • S′ha actualitzat la versió del HTTP del servidor i ara és més ràpid.
 • S′ha solucionat un error que no deixava desmarcar la base de les comissions en els usuaris.
 • S′ha solucionat un error en les cotitzacions que no mostrava el 4t idioma.
 • S′ha solucionat un error en imprimir la reserva des de la pàgina pública.

 

Actualització 4.71

Novetats de la intranet

 • S′ha afegit un text al peu de factura. S′ha de seleccionar des configuració.
 • S′ha afegit la url del qr en el contracte en pdf.
 • S′ha modificat el peu del contracte per poder afegir més text (protecció de dades).
 • S′han traduït els continguts que faltaven.
 • S′han limitat els noms d′usuari i contrasenya.
 • S′ha afegit una columna amb els extres de la reserva als llistats de lliuraments i devolucions. També en els llistats en pdf.
 • S′ha afegit una exportació a excel del resum de cobraments.
 • S′ha afegit una columna amb tots els extres en el llistat de reserves en excel.
 • S′ha afegit una exportació a csv del llistat de comissions.
 • S′ha afegit la possibilitat de modificar el privilegi per a l′esborrat de cobraments.
 • S′ha afegit un columna amb l′import de la franquícia en els llistats de devolucions.
 • S′ha afegit un botó a la gestió de reserves per modificar les dades del client i del conductor.
 • S′ha afegit un informe en excel en la gestió de vehicles.
 • S′ha afegit en la gestió del contracte la data i l′usuari que va tancar el contracte.
 • S′ha afegit un nou informe d′extres venuts.
 • S′ha afegit un nou apartat en els vehicles on es podran afegir fotografies als vehicles.
 • S′ha afegit en la gestió del contracte l′import de la franquícia de la reserva. Per defecte, calcularà l′import segons categoria i si segons els extres del contracte.
 • S′ha afegit poder seleccionar la quantitat d′extres en les cotitzacions.
 • S′ha afegit poder seleccionar el lloc de lliurament i devolució en les cotitzacions.
 • S′ha modificat l′ordre dels botons al menú.

Bugs

 • S′ha solucionat un error quan s′intentava facturar des de la facturació de contractes.
 • S′ha solucionat un error que impedia mostrar la bandera del quart idioma a la web publica en format mòbil.
 • S′ha solucionat un error que no respectava el preu màxim d′un extra a la intranet.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb els idiomes a les cotitzacions.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb l′enviament del correu electrònic de confirmació de reserva per a sol·licitar les dades al client en la web pública.
 • S′ha solucionat un error en l′ordenació de columnes en el llistat de lliuraments.
 • S′ha solucionat un error que no guardava correctament l′idioma de la reserva.
 • S′ha solucionat un error en imprimir una reserva.
 • No es permet entrar ′,′ al títol dels extres.
 • No es permet guardar usuaris sense nom.
 • S′ha solucionat un error que no deixava afegir extres no publicats en les cotitzacions.